Vol070李可可性感白衬衣真空凸点若隐若现27P李可可御女郎

Vol070李可可性感白衬衣真空凸点若隐若现27P李可可御女郎

归、芍、地黄滋阴可以生血;栝蒌、二冬润燥兼能生津;桃仁、红花活血又可润燥。又曰;胆移热于脑,则辛鼻渊。

 肝伤则少血目暗,宜此方主之。此举世尚奇之昧也。

肾气逆,欲上凌心,故用茯苓伐肾邪,桂枝治奔豚,甘草、大枣助脾而平肾,益土以制水。一方等分,蜜丸。

兹在临证精察,而加药物之所宜者尔。又曰∶五味入口,咸入肾,腐入肾,秽入肾,乃浊阴归地之意也。

是方但去其风不去其热,以热必随风而解耳。风干于脾则痰壅,然痰之生,本于湿,半夏所以燥湿也,茯苓所以渗湿也,湿去则痰无由以生;痰之为患,本于脾虚气滞,甘草所以补脾也,陈皮所以利气也,补脾利气,则土又足以制湿,而痰且无壅滞矣。

 胃虚食少者,加白术、茯苓;有痰呕逆者,加陈皮、半夏;其余六经治例皆同。如寒热转大者,桂枝黄芩汤和之,小柴胡加桂枝、知母、石膏。

Leave a Reply