No023黑色情趣内衣妹子居家浴缸里撩人姿势秀火辣美体诱惑35P轰趴猫

No023黑色情趣内衣妹子居家浴缸里撩人姿势秀火辣美体诱惑35P轰趴猫

注:[1]承泣穴,在目下七分,目下胞陷中,上直瞳子正视取之,是其穴也。 足太阴脾由足拇,隐白先从内侧起,大都太白继公孙,商丘直上三阴坞,漏谷地机阴陵泉,血海箕门冲门前,府舍腹结大横上,腹哀食窦天溪连,胸乡周荣大包尽,二十一穴太阴全。

其质系脆骨,在胸骨之下岐骨之间。 [8]从复溜斜外,上行复溜穴之后,二寸许后傍筋,交信穴也。

 【方歌】解骨丸能拔箭镞,蜣螂雄黄功效速,象牙末加蜜炼丸,【方歌】铁针入肉随气游,走向心胸险可愁;乌鸦翎灰酒调服,【注】凡铁针误入肉中,无眼者不动,有眼者随气游走,若走向心窠胸膛者险。 宜急服蝉花散,蛆尽化水而出,蝇亦不敢近疮。

 石决明二两 人参一两 细辛五钱 茺蔚子二两 知母一两 茯苓一两    右为细末,炼蜜为丸,如桐子大,空心茶清送下三钱。条文:被物撞破珠胀痛,肿闭胞青□洗良,外涂生地地黄散,芎地羚军芍壳香。

[1]胯骨,即髋骨也,又名髁骨。 如无青、白组成:用马脑子一个,用竹刀挑去筋膜,放在碗内,先将马脑搅匀,再用滚黄酒冲服,或一斤或半斤俱可。

<2>常服正骨紫金丹。但腿胫在至阴之下,生疮者当戒劳动、发物,其证可愈,否则难痊。

Leave a Reply