No2921女神芝芝Booty狂野皮衣不良少女主题情趣黑丝裤袜撩人诱惑写真70P芝芝Booty秀人网

No2921女神芝芝Booty狂野皮衣不良少女主题情趣黑丝裤袜撩人诱惑写真70P芝芝Booty秀人网

 或下后二、三日,或未经下,腹满烦渴,脉沉实而有下证者,三一承气汤下之。若血瘀则胸满或痛,当以桃仁承气合犀角地黄汤攻之。

其即时成病者,头痛身疼,肌肤热而恶寒,名曰伤寒。应拔伸捺正,复用刀取开皮,皆不痛。

 【注】妇人伤寒,与男子治法同也。是水寒亢极,而反似克水之土化,是谓兼化也。

亦不可恨其汗迟而浓衣壅覆,欲令大汗快而早出也。与黄末白末服法同。

 汗下之后,不大便五、六日,舌干而渴,日晡小有潮热,从心至少腹硬满而痛,不可近,脉尚沉、紧、滑、数,或但关脉沉紧者,通宜大陷胸汤或凡下之。 若发之轻者,草医亦能取效,然有变证流弊之患。

潮热蒸蒸之热,则必兼有可下之证。浚仪原阳赵练师,以通儒名家,学于老氏,道行高洁,超迈辈流,处心切于济人,以平昔所获奇异方书,汇聚成帙,中经兵火散失,唯外科方仅存。

Leave a Reply